مدلسازی زمین پالایشگاه ستاره ازمیر (ترکیه)

مدلسازی زمین پالایشگاه ستاره ازمیر (ترکیه)

مدلسازی زمین پالایشگاه ستاره ازمیر (ترکیه) کارفرما: SWISS+1848 % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات زمین شناسی و لرزه خیزی بازدید میدانی و زمین شناسی ساختاری مطالعات ژئوفیزیک و خردلرزه نگاری  ارزیابی پایداری دامنه‌ تهیه مدل سه بعدی زمین شناسی ساختاری...
مطالعات زمین شناسی مهندسی طرح توسعه برج میلاد

مطالعات زمین شناسی مهندسی طرح توسعه برج میلاد

مطالعات زمین شناسی مهندسی طرح توسعه برج میلاد کارفرما: شرکگت کهن دژ میلاد % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: شناسائی گسل و مطالعات ژئوتکنیک در محدوده سایت مطالعات زمین شناسی و زمین‌ساخت شهر تهران بررسی وضعیت زیر سطحی ناحیه مورد بررسی با روش توموگرافی الکتریکی...
مطالعات زمین شناسی مهندسی نیروگاه 20 هزار مگاواتی نوار ساحلی جنوب ایران

مطالعات زمین شناسی مهندسی نیروگاه 20 هزار مگاواتی نوار ساحلی جنوب ایران

مطالعات زمین شناسی مهندسی نیروگاه 20 هزار مگاواتی نوار ساحلی جنوب ایران کارفرما: تهران برکلی % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی محدوده تعیین حریم گسل ها با توجه به آیین نامه های لرزه ای محاسبه بیشینه شتاب زمین حذف مناطق...
مطالعات زمین شناسی مهندسی راه آهن سالار-شادمهر

مطالعات زمین شناسی مهندسی راه آهن سالار-شادمهر

مطالعات زمین شناسی مهندسی راه آهن سالار-شادمهر کارفرما: شرکت ژئو محیط پارس % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات دفتری و گردآوری اطلاعات زمین شناسی بازدید میدانی و برداشت ترک های کششی بازنگری نقشه های پایه بررسی زمین شناسی ساختاری، مخاطرات طبیعی و سایر...
شناسایی مخاطرات زمین شناسی اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور

شناسایی مخاطرات زمین شناسی اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور

شناسایی مخاطرات زمین شناسی اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور کارفرما: مهندسین مشاور تردد راه % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بازدید زمین شناسی مهندسی مسیر تونل و راه آهن داراب تحلیل سینماتیکی ناپیوستگی های مسیر بررسی مخاطرات زمین شناسی مسیر شامل فرونشست،...