طراحی چهار قطعه تونل لالی-مسجد سلیمان

طراحی چهار قطعه تونل لالی-مسجد سلیمان

طراحی چهار قطعه تونل لالی-مسجد سلیمان کارفرما: مهندسین مشاور هگزا % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: انجام مطالعات زمین شناسی ساختاری و زمین شناسی مهندسی در محدوده تونل‌ها بازدید میدانی و برداشت‌های زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری تحلیل پایداری گوه‌های لغزشی در...
مطالعات ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

مطالعات ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: انجام بازدید میدانی مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری تحلیل خطر زمین لرزه در محدوده پرتال تعیین خواص مکانیکی سنگ و...
مدلسازی زمین پالایشگاه ستاره ازمیر (ترکیه)

مدلسازی زمین پالایشگاه ستاره ازمیر (ترکیه)

مدلسازی زمین پالایشگاه ستاره ازمیر (ترکیه) کارفرما: SWISS+1848 % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات زمین شناسی و لرزه خیزی بازدید میدانی و زمین شناسی ساختاری مطالعات ژئوفیزیک و خردلرزه نگاری  ارزیابی پایداری دامنه‌ تهیه مدل سه بعدی زمین شناسی ساختاری...
شناسایی گسله و مطالعات ژئوالکتریک در سایت طرح توسعه برج میلاد

شناسایی گسله و مطالعات ژئوالکتریک در سایت طرح توسعه برج میلاد

مطالعات زمین شناسی مهندسی طرح توسعه برج میلاد کارفرما: شرکگت کهن دژ میلاد % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: شناسائی گسل و مطالعات ژئوتکنیک در محدوده سایت مطالعات زمین شناسی و زمین‌ساخت شهر تهران بررسی وضعیت زیر سطحی ناحیه مورد بررسی با روش توموگرافی الکتریکی...
مطالعات زمین شناسی مهندسی نیروگاه 20 هزار مگاواتی نوار ساحلی جنوب ایران

مطالعات زمین شناسی مهندسی نیروگاه 20 هزار مگاواتی نوار ساحلی جنوب ایران

مطالعات زمین شناسی مهندسی نیروگاه 20 هزار مگاواتی نوار ساحلی جنوب ایران کارفرما: تهران برکلی % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی محدوده تعیین حریم گسل ها با توجه به آیین نامه های لرزه ای محاسبه بیشینه شتاب زمین حذف مناطق...