توانمندی‌های مطالعاتی و اجرایی شرکت بنیان زمین پایدار

زمین شناسی و تکتونیک

زمین شناسی و تکتونیک به عنوان مطالعات پایه و اساس طراحی‌های پروژه‌های عمرانی نقش مهمی در کاهش مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی در مگا پروژه‌ها ایفا می‌کند.

مجموعه توانمندی و خدمات این دپارتمان در دو دسته کلی زمین شناسی مهندسی و زمین ساخت جنبا و انتخاب ساختگاه برای مراکز حساس و مهم جای می‌گیرد. (مطالعه بیشتر)

زلزله‌شناسی و ژئوفیزیک

با توجه به اهمیت مطالعات زلزله‌شناسی و ژئوفیزیک در طراحی سازه‌های مهم و حساس، ضروری است به منظور انتخاب ساختگاه جدید، طرح‌های توسعه‌ای و مقاوم‌‌سازی سازه‌های با ریسک لرزه‌ای بالا، شناخت اثرات ساختگاهی، شناخت زمین‌شناسی زیرسطحی و برآورد تغییرات سطح آب زیرزمینی، مطالعات مذکور برای پروژه‌های مختلف بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط الزام‌آور انجام شود.

مجموعه توانمندی و خدمات این دپارتمان در پنج دسته کلی زلزله شناسی مهندسی و برآورد خطر زمین‌لرزه، طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های هشدار سریع زلزله، طراحی و راه‌اندازی سامانه پاسخ سریع لرزه‌ای، مطالعات ژئوفیزیک مهندسی و برآورد ریسک لرزه‌ای قرار می‌گیرد. (مطالعه بیشتر) 

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

علم مکانیک سنگ و ژئوتکنیک به بررسی رفتار مکانیکی لایه‌های سطحی و زیرسطحی زمین می‌پردازد. پیچیدگی این حوزه مطالعاتی ناشی از عدم قطعیت‌های موجود در ساختار و خواص سنگ و خاک است. این مطالعات در ارتباط با کاهش ریسک مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی اهمیت پیدا می‌کنند.

مجموعه توانمندی و خدمات این دپارتمان در سه دسته کلی تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی و زمین‌ لغزش‌ها، طراحی فضاهای زیرزمینی و مطالعه فرونشست زمین جای می‌گیرد. (مطالعه بیشتر) 

هیدرولوژی و سیلاب

با توجه به قرارگیری ایران در منطقه گرم و خشک، درصد قابل توجهی از خسارت‌های مخاطرات طبیعی مربوط به سیل در کشور است. بسیاری از خسارت سیل‌های ایران به دلیل دخل و تصرفی است که در حریم رودخانه¬ها رویداده است. از این رو مطالعات هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و منابع آب با توجه به پتانسیل رخداد سیل، کم‌آبی و خشکسالی بسیار با اهمیت است.

مجموعه توانمندی‌ها و خدمات این دپارتمان در سه دسته کلی ارزیابی و پهنه‌بندی خطر و ریسک سیلاب، مطالعات هیدروژئولوژی، آب زیرزمینی و منابع آب و سامانه‌های هشدار و ارزیابی خسارت سیلاب جای می‌گیرد. (مطالعه بیشتر) 

ژئوماتیک- نقشه‌برداری، فوتوگرامتری و سنجش از دور

فتوگرامتری شامل اندازه‌گیری، تولید نقشه و مدل‌سازی به کمک تصاویر و داده‌های لیزری است. همچنین حوزه سنجش از دور عبارت از تکنولوژی تشخیص و پایش ویژگی‌های فیزیکی یک ناحیه بوسیله اندازه‌گیری تابش و بازتابش الکترومغناطیس آن از فاصله دور است.

مجموعه توانمندی و خدمات این دپارتمان در سه دسته کلی نقشه‌برداری زمینی، فوتوگرامتری و سنجش از دور جای می‌گیرد. (مطالعه بیشتر) 

ژئوماتیک- اطلاعات مکانی

سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل فرآیند اخذ، ذخیره، تغییر، تحلیل، مدیریت و نمایش انواع داده‌های مکانی است.

از مجموعه توانمندی و خدمات این دپارتمان می‌توان به طراحی پایگاه داده مکانی، طراحی و توسعه سامانه‌های اطلاعات مکانی تحت وب و … اشاره نمود. (مطالعه بیشتر)