مجوزها و گواهینامه‌های شرکت بنیان زمین پایدار

شرکت بنیان زمین پایدار با تکیه بر دانش و تجربه چندساله خود، موفق به اخذ گواهینامه‌های صلاحت مشاوره در حوزه‌های ذیل گردیده است. همچنین این شرکت جزء اولین شرکت‌هایی است که در حوزه علوم زمین، مجوز دانش‌بنیان را از جانب معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت نموده است. 

دارای مجوز شرکت های دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دارای گواهینامه صلاحیت خدمت مشاوره تخصص زمین شناسی

دارای گواهینامه صلاحیت خدمت مشاوره تخصص ژئوفیزیک

دارای گواهینامه صلاحیت خدمت مشاوره تخصص GIS

گواهی حسن انجام کار