کارفرمایان

یکی از افتخارات بنیان زمین، اعتماد کارفرمایان مختلف نسبت به این مجموعه بوده است.

مرکز مطالعات شهرداری تهران

شهرداری قم

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت ملی گاز ایران

مهندسین مشاور بلندپایه

مهندسین مشاور پارامادان

شرکت کهن دژ میلاد

SWISS+1848

مهندسین مشاور تردد راه

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک – فارس

مهندسین مشاور رهاب

مهندسین مشاور ژئو محیط پارس

شهرداری اسلامشهر

بانک جهانی

شرکت معدن فرآور امداد

شرکت سازه آزمای پارسیان

شرکت آزادراه تهران شمال

شرکت تهران برکلی

سازمان آب و فاضلاب شهر ساوه

مهندسین مشاور هگزا

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

شرکت گاز استان مازندران

مهندسین مشاور فرادید

مهندسین مشاور طرح آبریز

استانداری سمنان