انجام مطالعات تهیه نقشه توپوگرافی، رفتارسنجی، ژئوفیزیک، زمین شناسی مهندسی و پایدارسازی زمین لغزش کاج

انجام مطالعات تهیه نقشه توپوگرافی، رفتارسنجی، ژئوفیزیک، زمین شناسی مهندسی و پایدارسازی زمین لغزش کاج

تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 از زمین‌لغزش کاج-استان چهارمحال و بختیاری به کمک نقشه‌برداری هوایی (فتوگرامتری) به وسیله‌ی پهپاد کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری به منظور تهیه نقشه با مقیاس 1:500 از روستای کاج از توابع شهر اردل...
مطالعات ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

مطالعات ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: انجام بازدید میدانی مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری تحلیل خطر زمین لرزه در محدوده پرتال تعیین خواص مکانیکی سنگ و...
مخاطرات فرونشست دشت مشهد مسیر آزادراه مشهد-چناران

مخاطرات فرونشست دشت مشهد مسیر آزادراه مشهد-چناران

مخاطرات فرونشست دشت مشهد مسیر آزادراه مشهد-چناران کارفرما: مهندسین مشاور فرادید % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مدلسازی سطح آب زیرزمینی بررسی وضعیت قنات ها در دشت مشهد پیمایش میدانی ترک ها و آثار نشستدر مسیر آزادراه یکپارچه سازی نقشه های فرونشست موجود برای...
مطالعات فرونشست و ترک خوردگی زمین جنوب و جنوب شرق سمنان

مطالعات فرونشست و ترک خوردگی زمین جنوب و جنوب شرق سمنان

مطالعات فرونشست و ترک خوردگی زمین جنوب و جنوب شرق سمنان کارفرما: استانداری سمنان % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: انجام مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه و پهنه بندی لرزه ای انجام مطالعات ساختاری و تحلیل های اولیه بر روی اطلاعات گردآوری شده انجام مطالعات ژئوفیزیکی...
مطالعات لغزش در کیلومتر 19 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال

مطالعات لغزش در کیلومتر 19 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال

مطالعات لغزش در کیلومتر 19 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی پتانسیل لغزش در طول محدوده گالری ترسیم مقاطع عرضی و طولی تحلیل پایداری مقاطع در حالت های استاتیک، شبه استاتیک و وجود رواناب مدلسازی...