طرح جامع خطرپذیری و طراحی و اجرای نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر

طرح جامع خطرپذیری و طراحی و اجرای نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر

خرید و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده سامانه...
مطالعات فاز اولیه طراحی تونل اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور

مطالعات فاز اولیه طراحی تونل اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور

مطالعات فاز اولیه طراحی تونل اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور کارفرما: مهندسین مشاور تردد راه % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی محدوده تونل تحلیل پایداری ترانشه‌ها در مسیر ارایه روش اجرا و ساخت پرتال‌ها پیشنهاد...
بررسی پتانسیل فرونشست زمین طرح توسعه داکا (پایتخت بنگلادش)

بررسی پتانسیل فرونشست زمین طرح توسعه داکا (پایتخت بنگلادش)

بررسی پتانسیل فرونشست زمین طرح توسعه داکا (پایتخت بنگلادش) کارفرما: بانک جهانی، وستا آبادگران بی مرز % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نشست زمین و آب‌های زیرزمینی یکپارچه‌سازی نقشه‌های فرونشست موجود پهنه‌بندی آب زیرزمینی پیمایش میدانی...
تهیه برنامه جامع کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست ناشی از تغییرات تراز آب زیرزمینی در شهر تهران

تهیه برنامه جامع کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست ناشی از تغییرات تراز آب زیرزمینی در شهر تهران

مطالعات کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست دشت تهران کارفرما: شهرداری تهران % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: یکسان سازی نقشه های فرونشست از سال 2004 تا 2016 با استفاده از پردازش تصویر برآورد خسارت ناشی از فرونشست بر ساختمان های 17 ، 18 و 19 تهران پیشبینی نرخ فرونشست...