ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • انجام بازدید میدانی
  • مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری
  • تحلیل خطر زمین لرزه در محدوده پرتال
  • تعیین خواص مکانیکی سنگ و درزه
  • انجام آزمایش‌های مکانیک سنگی بر روی گمانه‌ها
  • تحلیل پایداری پرتال با استفاده از روش المان مجزا
  • بررسی کارآیی سیستم پایدارسازی موجود
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.