مطالعات ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • انجام بازدید میدانی
  • مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری
  • تحلیل خطر زمین لرزه در محدوده پرتال
  • تعیین خواص مکانیکی سنگ و درزه
  • انجام آزمایش‌های مکانیک سنگی بر روی گمانه‌ها
  • تحلیل پایداری پرتال با استفاده از روش المان مجزا
  • بررسی کارآیی سیستم پایدارسازی موجود
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

زندگی در میان بحران | مصاحبه دکتر مسعود مجرب با روزنامه اعتماد

به نقل از روزنامه اعتماد: منابع آبي استان تهران روزهايي بحراني را پشت‌سر مي‌گذارد و روزبه‌روز هم به جمعيت آن اضافه مي‌شود. حالا اين استان علاوه بر تنش آبي، با بحران بارگذاري جمعيتي هم روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرايطي كه هيچ منابع آبي جايگزيني دراختيار ندارد. آخرين آماري...

زمین لغزش گلنده رود + ویدئو

زمین لغزش گلنده رود + ویدئو

محدوده لغزشی روستای اسپی او (بخش گلندرود از شهرستان نور مازندران) به دلیل قرارگیری در سازند شمشک و مصالح ناپایدار زمین شناسی در چندین نوبت دچار لغزش شده و درحال حاضر نیز حرکت هایی در جهت های مختلف درآن مشاهده می شود. پس از بازدید های میدانی، مشاهده تصاویر ماهواره ای و...