تحلیل خطر زمین‌لرزه ورزشگاه التاجیات و الوزراء بغداد

کارفرما: مهندسین مشاور بلند پایه

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • مطالعات لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی برای گستره 200 کیلومتری از دو ورزشگاه
  • تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد بیشینه شتاب برای سطوح مختلف لرزه ای
  • مدلسازی طیف پاسخ لرزه ای و طیف
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.