تحلیل لرزش سازه ساختمان پارگینگ جدید فرودگاه مهرآباد

کارفرما: شرکت بلند پایه

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • برداشت خردلرزه در 19 محل در 7 طبقه
  • برداشت 24 ساعته نویز در 5 طبقه بالایی ساختمان
  • ترسیم طیف پاسخ لرزه ای
  • برآورد سرعت حداکثر و میانگین ذرات با استفاده از طیف پاسخ
  • مقایسه سرعت ذرات با مقادیر مجاز استانداردهای ساختمانی
  • تعیین نقاط دارای آنومالی سرعت به جهت اعمال تمهیدات لازم
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.