طراحی و تدوین طرح جامع شبکه پایش هشدار سریع زلزله شهر تهران

کارفرما: مرکز مطالعات شهرداری تهران

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • امکانسنجی سامانه هشدار سریع
  • امکانسنجی فرصت هشدار بر اساس تکتونیک تهران
  • پهنه بندی شعاع کور و فرصت هشدار
  • طراحی مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری سیستم هشدار سریع
  • طراحی سیستم هشدار تهران
  • برآورد مالی و طرح توسعه
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.