طراحی چهار قطعه تونل لالی-مسجد سلیمان

کارفرما: مهندسین مشاور هگزا

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • انجام مطالعات زمین شناسی ساختاری و زمین شناسی مهندسی در محدوده تونل‌ها
  • بازدید میدانی و برداشت‌های زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری
  • تحلیل پایداری گوه‌های لغزشی در طول محور تونل‌ها و پرتال‌ها
  • طراحی لاینینگ نهایی تونل‌ها
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

زندگی در میان بحران | مصاحبه دکتر مسعود مجرب با روزنامه اعتماد

به نقل از روزنامه اعتماد: منابع آبي استان تهران روزهايي بحراني را پشت‌سر مي‌گذارد و روزبه‌روز هم به جمعيت آن اضافه مي‌شود. حالا اين استان علاوه بر تنش آبي، با بحران بارگذاري جمعيتي هم روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرايطي كه هيچ منابع آبي جايگزيني دراختيار ندارد. آخرين آماري...

زمین لغزش گلنده رود + ویدئو

زمین لغزش گلنده رود + ویدئو

محدوده لغزشی روستای اسپی او (بخش گلندرود از شهرستان نور مازندران) به دلیل قرارگیری در سازند شمشک و مصالح ناپایدار زمین شناسی در چندین نوبت دچار لغزش شده و درحال حاضر نیز حرکت هایی در جهت های مختلف درآن مشاهده می شود. پس از بازدید های میدانی، مشاهده تصاویر ماهواره ای و...