مخاطرات فرونشست دشت مشهد مسیر آزادراه مشهد-چناران

کارفرما: مهندسین مشاور فرادید

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • مدلسازی سطح آب زیرزمینی
  • بررسی وضعیت قنات ها در دشت مشهد
  • پیمایش میدانی ترک ها و آثار نشستدر مسیر آزادراه
  • یکپارچه سازی نقشه های فرونشست موجود برای دشت مشهد
  • تقسیم بندی طول آزادراه بر اساس شاخص های آسیب پذیری
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.