مطالعات زمین شناسی مهندسی طرح توسعه برج میلاد

کارفرما: شرکگت کهن دژ میلاد

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • شناسائی گسل و مطالعات ژئوتکنیک در محدوده سایت
  • مطالعات زمین شناسی و زمین‌ساخت شهر تهران
  • بررسی وضعیت زیر سطحی ناحیه مورد بررسی با روش توموگرافی الکتریکی
  • بررسی وضعیت زیر سطحی ناحیه مورد بررسی با روش رادار نفوذی زمین (GPR)
  • مطالعه نتایج ابزار دقیق و داده‌های GPS
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.