مطالعات زمین شناسی مهندسی نیروگاه 20 هزار مگاواتی نوار ساحلی جنوب ایران

کارفرما: تهران برکلی

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • بررسی زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی محدوده
  • تعیین حریم گسل ها با توجه به آیین نامه های لرزه ای
  • محاسبه بیشینه شتاب زمین
  • حذف مناطق نامناسب بر اساس نتایج بیشینه شتاب
  • تعیین ساختارها بر اساس نقشه های 1:100000 زمین شناسی، تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی
  • بازدید میدانی از گواتر تا بندر امام
  • تلفیق و ترکیب نتایج مطالعات جهت تعیین ساختگاه مناسب
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.