مطالعات فاز اولیه طراحی تونل اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور

کارفرما: مهندسین مشاور تردد راه

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی محدوده تونل
  • تحلیل پایداری ترانشه‌ها در مسیر
  • ارایه روش اجرا و ساخت پرتال‌ها
  • پیشنهاد نگهداری اولیه تونل
  • ارایه جزئیات اجرایی حفر تونل
  • بررسی لرزه‌خیزی محدوده
  • تعیین محل گمانه‌های اکتشافی
  • برآورد اقتصادی هزینه اجرای تونل
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.