مطالعات فاز اولیه طراحی تونل اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور

کارفرما: مهندسین مشاور تردد راه

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی محدوده تونل
  • تحلیل پایداری ترانشه‌ها در مسیر
  • ارایه روش اجرا و ساخت پرتال‌ها
  • پیشنهاد نگهداری اولیه تونل
  • ارایه جزئیات اجرایی حفر تونل
  • بررسی لرزه‌خیزی محدوده
  • تعیین محل گمانه‌های اکتشافی
  • برآورد اقتصادی هزینه اجرای تونل
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

زندگی در میان بحران | مصاحبه دکتر مسعود مجرب با روزنامه اعتماد

به نقل از روزنامه اعتماد: منابع آبي استان تهران روزهايي بحراني را پشت‌سر مي‌گذارد و روزبه‌روز هم به جمعيت آن اضافه مي‌شود. حالا اين استان علاوه بر تنش آبي، با بحران بارگذاري جمعيتي هم روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرايطي كه هيچ منابع آبي جايگزيني دراختيار ندارد. آخرين آماري...

زمین لغزش گلنده رود + ویدئو

زمین لغزش گلنده رود + ویدئو

محدوده لغزشی روستای اسپی او (بخش گلندرود از شهرستان نور مازندران) به دلیل قرارگیری در سازند شمشک و مصالح ناپایدار زمین شناسی در چندین نوبت دچار لغزش شده و درحال حاضر نیز حرکت هایی در جهت های مختلف درآن مشاهده می شود. پس از بازدید های میدانی، مشاهده تصاویر ماهواره ای و...