مطالعات فرونشست و ترک خوردگی زمین جنوب و جنوب شرق سمنان

کارفرما: استانداری سمنان

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • انجام مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه و پهنه بندی لرزه ای
  • انجام مطالعات ساختاری و تحلیل های اولیه بر روی اطلاعات گردآوری شده
  • انجام مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده تعیین شده
  • تهیه نقشه های خطر فرونشست و ترک
  • تعیین زون های پر مخاطره بر اساس چگالی بالای ترک ها و وجود شریان های حیاتی
  • مدلسازی سطح آب زیرزمینی و پیشبینی روند افت آب و گسترش ترک ها
  • ارایه راهکار جهت مقاوم سازی شریان های حیاتی
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.