رفتارسنجی، ژئوفیزیک و لرزه خیزی زمین لغزش مله کبود استان کرمانشاه

کارفرما: سازه آزمای پارسیان

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • بررسی صحرایی محدوده لغزشی
  • بررسی شرایط زیرزمینی با روش وارون سازی الکتریکی
  • ارایه مقاطع مقاومت ظاهری
  • مدلسازی دو بعدی مقاطع بر اساس حل معکوس
  • تعیین محل سطح لغزش
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.