پایدارسازی سنگ اُفت کیلومتر 9 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال

کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال

%

درصد پیشرفت پروژه

فعالیت‌های انجام شده:

  • تعیین پتانسیل سنگ افت در طول ترانشه بر اساس ویژگی های ساختاری، هوازدگی و ارتفاع
  • ترسیم مقاطع زمین شناسی
  • تحلیل ساختاری با توجه به سیستم درزه داری
  • تحلیل پایداری استاتیک، شبه استاتیک مقاطع بحرانی
  • امتیازدهی سنگ افت در مقاطع به روش RHRS
  • مدلسازی سنگ افت با نرم افزار Rocfal
  • طراحی سیستم های پایدار سازی مختلف شامل مش آویخته، کانال و توری سنگ گیر و دیوار حائل
  • بررسی فنی و اقتصادی راهکارهای پیشنهاد شده
پروژه‌های مرتبط
نوشته‌های بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.