زمین لغزش گلنده رود + ویدئو

محدوده لغزشی روستای اسپی او (بخش گلندرود از شهرستان نور مازندران) به دلیل قرارگیری در سازند شمشک و مصالح ناپایدار زمین شناسی در چندین نوبت دچار لغزش شده و درحال حاضر نیز حرکت هایی در جهت های مختلف درآن مشاهده می شود. پس از بازدید های میدانی، مشاهده تصاویر ماهواره ای و ارتوفوتوی تهیه شده توسط عملیات پهپادی توسط مهندسان مشاور بنیان زمین، مکانیزم لغزش از نوع ترکیبی چرخشی و پسرونده تعیین شد.