مطالعه و بررسی موقعیت تأسیسات آب و فاضلاب در ارتباط با گسل‌های شناسایی شده به منظور محاسبه ریسک زلزله در شهر ساوه و ارائه سامانه تحت وب تخمین خسارت لرزه‌ای

مطالعه و بررسی موقعیت تأسیسات آب و فاضلاب در ارتباط با گسل‌های شناسایی شده به منظور محاسبه ریسک زلزله در شهر ساوه و ارائه سامانه تحت وب تخمین خسارت لرزه‌ای

مطالعه و بررسی موقعیت تأسیسات آب و فاضلاب در ارتباط با گسل‌های شناسایی شده به منظور محاسبه ریسک زلزله در شهر ساوه و ارائه سامانه تحت وب تخمین خسارت لرزه‌ای کارفرما: اداره آب و فاضلاب شهر ساوه % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نشست...
طراحی و پیاده سازی سامانه پاسخ سریع زلزله قم در بستر WebGIS

طراحی و پیاده سازی سامانه پاسخ سریع زلزله قم در بستر WebGIS

طراحی و پیاده سازی سامانه پاسخ سریع زلزله قم در بستر WebGIS کارفرما: شهرداری قم % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده سامانه طراحی و پیاده‌سازی سرویس محاسبه خطر زلزله طراحی و پیاده‌سازی سرویس محاسبه خسارت فیزیکی سازه‌ها طراحی و...
طرح جامع خطرپذیری و طراحی و اجرای نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر

طرح جامع خطرپذیری و طراحی و اجرای نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر

خرید و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده سامانه...
تهیه چارچوب و ملزومات نرم افزار کاربردی تلفن همراه برای مدیریت بحران ناشی از بلایای طبیعی در شهر تهران

تهیه چارچوب و ملزومات نرم افزار کاربردی تلفن همراه برای مدیریت بحران ناشی از بلایای طبیعی در شهر تهران

مطالعات نرم افزار تلفن همراه مدیریت بحران بلایای طبیعی کارفرما: مرکز مطالعات شهرداری تهران Untitled-1 % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: شناسایی و تحلیل اپلیکیشن‌های مورد استفاده در مدیریت بحران در دنیا بررسی و ارزیابی روش‌های پیام‌رسانی و ارتقاء آگاهی و توان...
تدوین الگوی نقشه‌های عملیاتی مخاطرات زلزله و سیل شهر قم

تدوین الگوی نقشه‌های عملیاتی مخاطرات زلزله و سیل شهر قم

تدوین الگوی نقشه‌های عملیاتی مخاطرات زلزله و سیل شهر قم کارفرما: شهرداری قم % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: شناسایی گسل های محدوده 150 کیلومتری مرکز شهر قم تهیه نقشه شتاب برای دوره بازگشت های 475 و 2475 سال تولید نقشه خسارت ساختمان، پتانسیل آتش سوزی و خسارات...