مطالعه و بررسی موقعیت تأسیسات آب و فاضلاب در ارتباط با گسل‌های شناسایی شده به منظور محاسبه ریسک زلزله در شهر ساوه و ارائه سامانه تحت وب تخمین خسارت لرزه‌ای

مطالعه و بررسی موقعیت تأسیسات آب و فاضلاب در ارتباط با گسل‌های شناسایی شده به منظور محاسبه ریسک زلزله در شهر ساوه و ارائه سامانه تحت وب تخمین خسارت لرزه‌ای

مطالعه و بررسی موقعیت تأسیسات آب و فاضلاب در ارتباط با گسل‌های شناسایی شده به منظور محاسبه ریسک زلزله در شهر ساوه و ارائه سامانه تحت وب تخمین خسارت لرزه‌ای کارفرما: اداره آب و فاضلاب شهر ساوه % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نشست...
طراحی و پیاده سازی سامانه پاسخ سریع زلزله قم در بستر WebGIS

طراحی و پیاده سازی سامانه پاسخ سریع زلزله قم در بستر WebGIS

طراحی و پیاده سازی سامانه پاسخ سریع زلزله قم در بستر WebGIS کارفرما: شهرداری قم % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده سامانه طراحی و پیاده‌سازی سرویس محاسبه خطر زلزله طراحی و پیاده‌سازی سرویس محاسبه خسارت فیزیکی سازه‌ها طراحی و...
انجام مطالعات تهیه نقشه توپوگرافی، رفتارسنجی، ژئوفیزیک، زمین شناسی مهندسی و پایدارسازی زمین لغزش کاج

انجام مطالعات تهیه نقشه توپوگرافی، رفتارسنجی، ژئوفیزیک، زمین شناسی مهندسی و پایدارسازی زمین لغزش کاج

تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 از زمین‌لغزش کاج-استان چهارمحال و بختیاری به کمک نقشه‌برداری هوایی (فتوگرامتری) به وسیله‌ی پهپاد کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری به منظور تهیه نقشه با مقیاس 1:500 از روستای کاج از توابع شهر اردل...
تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 از زمین‌لغزش مله‌کبود-استان کرمانشاه به کمک نقشه‌برداری هوایی (فتوگرامتری) به وسیله‌ی پهپاد

تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 از زمین‌لغزش مله‌کبود-استان کرمانشاه به کمک نقشه‌برداری هوایی (فتوگرامتری) به وسیله‌ی پهپاد

تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 از زمین‌لغزش مله‌کبود-استان کرمانشاه به کمک نقشه‌برداری هوایی (فتوگرامتری) به وسیله‌ی پهپاد کارفرما: شرکت مهندسین مشاور سازه آزمای پارسیان به منظور تهیه نقشه با مقیاس 1:500 از محدوده لغزش اطراف روستای مله کبود واقع در استان کرمانشاه،...
تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 با منحنی تراز 0.5 متر به روش تصویر‌برداری هوایی با استفاده از پهپاد در محدوده معدن حاجی آباد- محلات

تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 با منحنی تراز 0.5 متر به روش تصویر‌برداری هوایی با استفاده از پهپاد در محدوده معدن حاجی آباد- محلات

تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 با منحنی تراز 0.5 متر به روش تصویر‌برداری هوایی با استفاده از پهپاد در محدوده معدن حاجی آباد- محلات کارفرما: شرکت معدن فرآور امداد به منظور تهیه نقشه با مقیاس 1:500 از معدن سنگ حاجی‌آباد واقع در شهرستان محلات استان مرکزی ، مهندسین...