تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 با منحنی تراز 0.5 متر به روش تصویر‌برداری هوایی با استفاده از پهپاد در محدوده معدن آتشکوه- محلات

تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 با منحنی تراز 0.5 متر به روش تصویر‌برداری هوایی با استفاده از پهپاد در محدوده معدن آتشکوه- محلات

تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:500 با منحنی تراز 0.5 متر به روش تصویر‌برداری هوایی با استفاده از پهپاد در محدوده معدن آتشکوه- محلات کارفرما: شرکت معدن فرآور امداد به منظور تهیه نقشه با مقیاس 1:500 از معدن سنگ آتشکوه واقع در شهرستان محلات استان مرکزی، مهندسین شرکت...
تولید نقشه جابجایی حاصل از ناپایداری دامنه‌ای و ترانشه به منظور انجام مطالعات زمین‌شناسی مهندسی نقاط ریزشی و رانشی و گسلش در مسیر خطوط  توزیع گاز

تولید نقشه جابجایی حاصل از ناپایداری دامنه‌ای و ترانشه به منظور انجام مطالعات زمین‌شناسی مهندسی نقاط ریزشی و رانشی و گسلش در مسیر خطوط توزیع گاز

تولید نقشه جابجایی حاصل از ناپایداری دامنه‌ای و ترانشه به منظور انجام مطالعات زمین‌شناسی مهندسی نقاط ریزشی و رانشی و گسلش در مسیر خطوط توزیع گاز کارفرما: شرکت گاز استان مازندران به منظور تهیه نقشه با مقیاس 1:500 و مدل‌سازی سه‌بعدی 40 نقطه از مسیر خط لوله گاز که لغزش...
طراحی پایگاه داده مکانی طرح توسعه شهر داکا – پایتخت بنگلادش

طراحی پایگاه داده مکانی طرح توسعه شهر داکا – پایتخت بنگلادش

طراحی پایگاه داده مکانی طرح توسعه شهر داکا – پایتخت بنگلادش کارفرما: بانک جهانی، وستا آبادگران بی مرز % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: طراحی مدل مفهومی طراحی مدل منطقی پیاده سازی مدل فیزیکی پروژه‌های مرتبط مطالب قدیمی تر » « مطالب جدید تر...
خرید و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر

خرید و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر

خرید و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع مدیریت بحران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با ادارات خدمات‌رسان و آماده سازی زیرساخت‌های سیستمی و برنامه‌ریزی شهرستان اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده سامانه...