مطالعات خردلرزه‌نگاری مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران

مطالعات خردلرزه‌نگاری مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران

مطالعات خردلرزه‌نگاری مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران کارفرما: شرکت ملی گاز ایران % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: برداشت خردلرزه در 51 محل با هدف جانمایی ساختمان ها تعیین پهنه هایی با ضریب تشدید بالای خاک تعیین پهنه های مناسب برای ساخت و ساز بلندمرتبه...
برداشت و تحلیل خردلرزه طرح توسعه داکا (بنگلادش)

برداشت و تحلیل خردلرزه طرح توسعه داکا (بنگلادش)

برداشت و تحلیل خردلرزه طرح توسعه داکا (بنگلادش) کارفرما: بانک جهانی، وستا آبادگران بی مرز % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: طراحی الگوی برداشت برداشت خردلرزه در 500 محل تحلیل و پردازش خردلرزه هابه روش ناکامورا برآورد فرکانس و پریود طبیعی و ضریب تشدید خاک...
مطالعات ژئوالکتریک و خردلرزه‌نگاری نیروگاه حرارتی سیریک

مطالعات ژئوالکتریک و خردلرزه‌نگاری نیروگاه حرارتی سیریک

مطالعات ژئوالکتریک و خردلرزه‌نگاری نیروگاه حرارتی سیریک کارفرما: ژئومحیط پارس % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: تعیین سطح آب زیرزمینی شناسایی گسل ها و شکستگی ها تعیین ویژگی های زمین شناسی زیر سطحی پروژه‌های مرتبط مطالب قدیمی تر » نوشته‌های بلاگ نتیجه ای...
مطالعات ژئوالکتریک و خردلرزه‌نگاری پالایشگاه ستاره ازمیر ترکیه

مطالعات ژئوالکتریک و خردلرزه‌نگاری پالایشگاه ستاره ازمیر ترکیه

مطالعات ژئوالکتریک و خردلرزه‌نگاری پالایشگاه ستاره ازمیر ترکیه کارفرما: SWISS + 1848 % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: برداشت داده های خرد لرزه نگاری در 50 نقطه تولید نقشه های فرکانس طبیعی  و ضریب تقویت خاک برداشت 50 نقطه ژئوالکتریک با آرایه شلومبرژه و آرایه...
تحلیل لرزش سازه ساختمان پارگینگ جدید فرودگاه مهرآباد

تحلیل لرزش سازه ساختمان پارگینگ جدید فرودگاه مهرآباد

تحلیل لرزش سازه ساختمان پارگینگ جدید فرودگاه مهرآباد کارفرما: شرکت بلند پایه % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: برداشت خردلرزه در 19 محل در 7 طبقه برداشت 24 ساعته نویز در 5 طبقه بالایی ساختمان ترسیم طیف پاسخ لرزه ای برآورد سرعت حداکثر و میانگین ذرات با استفاده...