مطالعات ژئوفیزیک زمین لغزش مله کبود- سرپل ذهاب

مطالعات ژئوفیزیک زمین لغزش مله کبود- سرپل ذهاب

مطالعات ژئوفیزیک زمین لغزش مله کبود- سرپل ذهاب کارفرما: سازه آزمای پارسیان % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی صحرایی محدوده لغزشی بررسی شرایط زیرزمینی با روش وارون سازی الکتریکی ارایه مقاطع مقاومت ظاهری مدلسازی دو بعدی مقاطع بر اساس حل معکوس تعیین محل سطح...
مطالعات ژئوالکتریک زمین لغزش کیلومتر 400+13 منطقه 4 آزادراه تهران- شمال

مطالعات ژئوالکتریک زمین لغزش کیلومتر 400+13 منطقه 4 آزادراه تهران- شمال

مطالعات ژئوالکتریک زمین لغزش کیلومتر 400+13 منطقه 4 آزادراه تهران- شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: برداشت ژئوالکتریک به روش دوقطبی-دوقطبی برداشت ژئوالکتریک به روش قطبی-دوقطبی مدلسازی دو بعدی و سه بعدی تعیین موقعیت سطح...
مطالعات ژئوالکتریک تونل 39 منطقه 1 آزادراه تهران- شمال

مطالعات ژئوالکتریک تونل 39 منطقه 1 آزادراه تهران- شمال

مطالعات ژئوالکتریک تونل 39 منطقه 1 آزادراه تهران- شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: برداشت ژئوفیزیک در 60 سونداژ تعیین ویژگی های زمین شناسی تعیین سطح آب زیرزمینی تعیین زون های خرد شده و تغییر شکل یافته پروژه‌های مرتبط...
مطالعات ژئوالکتریک و شکست مرزی عوارضی و کیلومتر 2 آزادراه تهران- شمال

مطالعات ژئوالکتریک و شکست مرزی عوارضی و کیلومتر 2 آزادراه تهران- شمال

مطالعات ژئوالکتریک و شکست مرزی عوارضی و کیلومتر 2 آزادراه تهران- شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: اجرای عملیات ژئوفیزیک در محدوده عوارضی و زمین لغزش کیلومتر 2 اجرای عملیات شکست مرزی با انفجار در محدوده زمین لغزش کیلومتر 2...
مطالعات ژئوالکتریک کیلومتر 28 منطقه 1 آزادراه تهران شمال

مطالعات ژئوالکتریک کیلومتر 28 منطقه 1 آزادراه تهران شمال

مطالعات ژئوالکتریک کیلومتر 28 منطقه 1 آزادراه تهران شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: اجرای عملیات ژئوالکتریک در 8 مقطع در بدنه لغزش تفسیر نتایج با استفاده از حل معکوس به روش اوکام تولید رویه 3 بعدی سطح لغزش تهیه مقاطع...